PUGiK - Lubin

Idź do spisu treści

Menu główne

OFERTA

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych:

 • geodezyjna obsługa budownictwa mieszkaniowego

 • geodezyjna obsługa budowy obiektów przemysłowych

 • geodezyjna obsługa inwestycji drogowych

 • pomiary geodezyjne deformacji terenu, spowodowanych eksploatacją złoża

 • pomiary przesunięć punktów geodezyjnych po wstrząsie o dużej energii

 • pomiary przemieszczeń pionowych i odkształceń konstrukcji stalowych

 • pomiary suwnic i kominów

 • pomiary kontrolne osiadania budynków, hal produkcyjno - magazynowych

 • pomiary objętości mas ziemnych

 • tyczenia i inwentaryzacje urządzeń podziemnych, naziemnych i nadziemnych

 • tyczenie i inwentaryzacja obiektów budowlanych budynki , budowle

 • opracowanie geodezyjne projektów

 • tyczenie i inwentaryzacji małej architektury

 • wykonywanie map w wersji numerycznej dla potrzeb SIOT


Dla biur projektowych:

 • mapy do celów projektowych formie klasycznej jak również w formie numerycznej AutoCad, Bentley MicroStation

 • numeryczny model terenu

 • pomiary elewacji

 • pomiary dla celów inwentaryzacji architektonicznych


Opracowania do celów prawnych:

 • analizy geodezyjno prawne stanu własności

 • podziały nieruchomości dla zniesienia współwłasności lub sprzedaży

 • rozgraniczenia działek i wyznaczenie punktów granicznych na gruncie

 • wznowienie granic działek

 • mapy do celów sądowych (pod zasiedzenia)

 • badanie stanów prawnych (Księgi Wieczyste)

 • wycena nieruchomości



Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego
Statystyki