PUGiK - Lubin

Idź do spisu treści

Menu główne

REALIZACJE


Geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych:


 • kompleksowa obsługa geodezyjna dla zadania „Rozbudowa powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej O/ZG Rudna przy Szybie R-IX"  O/ZG Rudna

 • kompleksowa obsługa geodezyjna dla zadania „Montaż Elektrofiltra nr 5 na odpylni gazów konwertorowych na terenie Huty Miedzi w Legnicy"

 • obsługa geodezyjna suwnicy w modernizowanej Hali Suszarni  O/ZWR Rudna

 • obsługa geodezyjna remontowanej suwnicy na obiekcie O/ZWR w Polkowicach

 • obsługa geodezyjna remontowanej suwnicy na obiekcie O/ZWR w Lubinie

 • kompleksowa obsługa geodezyjna na zadaniu: „Przebudowa magazynu odczynników flotacyjnych wraz z instalacjami rozładunku odczynników i kwasu siarkowego oraz przygotowania i dozowania odczynników   flotacyjnych w Rejonie O/ZWR w Polkowicach”

 • kompleksowa obsługa geodezyjna dla zadania pn. „Obsługa geodezyjno-kartograficzna na wszystkich Wydziałach „ENERGETYKA" sp. z o.o. w Lubinie, Polkowicach, HM Głogów, HM Legnica, Iwiny i Wilków"

 • pomiary geodezyjne deformacji powierzchni terenu, spowodowanych eksploatacją złoża rud miedzi na obszarze górniczym Rudna I i Rudna II- osiadania, odkształcenia w okresie od 2002r. do 2012 r.

 • pomiary geodezyjne deformacji powierzchni terenu, spowodowanych eksploatacją złoża rud miedzi na obszarze górniczym Lubin osiadania, odkształcenia

 • kompleksowa obsługa geodezyjna budowy pn. „Budowa budynku biurowo przemysłowego dla PHU EVRY w Lubinie”  PeBeKa Lubin

 • kompleksowa obsługa geodezyjna dla zadania  „Wykonanie obiektów powierzchniowych na szybie R-IX"  O/ZG Rudna

 • obsługa geodezyjna przy wykonywaniu ścian szczelinowych i baret na obiekcie „Budowa szybu GG-I w Kwielicach" O/ZG Polkowice-Sieroszowice

 • kompleksowa obsługa geodezyjna budowy budynku wielorodzinnego nr 8B i 9 V kondygnacji przy ul. Piłsudskiego w Lubinie

 • kompleksowa obsługa geodezyjna na budowie Lekarskiej Przychodni Miedziowego Centrum Zdrowia S.A w Legnicy

 • kompleksowa obsługa geodezyjna budów: "Klimatyzacja centralna dla rejonu SG obszar górniczy Sieroszowice I poniżej 1000m oraz powierzchniowa stacja wentylatorów głównych szybu SG-2" O/ZG   Polkowice-Sieroszowice

 • kompleksowa obsługa geodezyjna dla zad. "Budowa instalacji do przerobu nadrenianu amonu na ren metaliczny dla KGHM Ecoren S.A.”

 • kompleksowa obsługa geodezyjna dla zad. "Budowa sztolni w górze Chmielnik w Jeleniej Górze" PeBeKa Lubin

 • kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji, obiektów budowlanych, suwnic, urządzeń technicznych oraz map do celów projektowych w okresie 20002009 r dla KGHM PM Oddział Zakłady Wzbogacania Rud

 • obsługa geodezyjna dla zadania „Przepompownia ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej na Szybie Rudna Północ"

 • pomiar przesunięć punktów geodezyjnych po wstrząsie o dużej energii dla O/ZG Rudna

 • pomiar przemieszczeń punktów geodezyjnych terenu górniczego techniką GPS dla O/ZG Rudna

 • kompleksowa obsługa geodezyjna dla zadania „Budowa szybu SG I w Jakubowie" O/ZG Polkowice-Sieroszowice

 • kompleksowa obsługa geodezyjna dla zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych w Oddziale Huta Miedzi Legnica


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego
Statystyki